14 febbraio 2012

In ricordo di p. Filip Romanov

p. Filip Romanov
Oggi ricorrono 20 anni dalla morte di p. Filip Romanov, che fu parroco di Belene dal 1983 al 1992.
P. Filip è nato il 9 marzo 1936 nella città di Veliko Ternovo.
Durante il servizio militare matura in lui la vocazione al sacerdozio, e dopo essersi laureato come ingegnere a Sofia, inizia la sua formazione teologica presso la Diocesi di Sofia-Plovdiv, ai tempi di mons. Bogdan Dobranov.
Viene ordinato sacerdote per la Diocesi di Nicopoli da mons. Samuil Giundrin il 22 maggio 1983 nella cattedrale di Russe.
Viene subito inviato nella parrocchia "Natività di Maria" di Belene.
Il 12 dicembre 1990 professa come religioso tra i Francescani Conventuali.
Il 14 febbraio 1992, dopo una grave malattia, ritorna nella Casa del Padre.
Il suo ricordo è ancora molto vivo e sentito nella comunità di Belene.Малцина са съвременниците на о. Филип Романов, които не биха си спомнили за него, за неговата силна личност, изпълнена с енергия, целеустременост и разбира се вяра, дълбока и всеотдайна, каквато приляга на истински пастир. Пастир, който девет години ръководи нашата енория в трудните времена на отващия си комунизъм и зараждащата се демокрация.

О. Филип е роден на 9 март 1936 г. в гр. Велико Търново. Призванието към свещеничество усеща още докато отбива военната си служба, а след като се дипломира като строителен инженер в  София, започва богословската си подготовка при Софийско-Пловдивския Епископ Монс. Богдан Добранов. Монс. Самуил Джундрин го ръкополага за свещеник на 22 май 1983 г. в Катедралата „Св. Павел” в Русе. Още същата година поема грижата за нашата енория. На 12.12.1990 г. полага първи обети в Ордена на францисканците конвентуалци. На 14 февруари 1992 г., след тежко заболяване, душата му намира вечен покой в дома на Отца.


Поместваме силната и чувствена проповед на о. Филип от Среднощната Литургия на Рождество Христово през 1990 г., оставила дълбока следа в сърцата на присъстващите, препълнили църквата ни в зората на демокрацията.
С дълбоко признание и благодарност към о. Филип от поколението, у което, в този повратен момент от историята на народа ни, той съумя да посее семето на истинската вяра и християнска любов.

Среднощна Литургия с о. Филип – декември 1990 г., част 1

Среднощна Литургия с о. Филип – декември 1990 г., част 2

Среднощна Литургия с о. Филип – декември 1990 г., част 3

Nessun commento:

Posta un commento