17 novembre 2011

Световна среща на Семействата Милано 2012 Incontro mondiale delle Famiglie Milano 2012


Никополската епархия ще участва в световната среща на семействата със своя делегация, разпределени в следните групи: двойки със/без деца, двойки-годеници, които са част от християнската общност, тъй като това пътуване е поклонническо по своя характер. Всяка сформирана група-енории разполага с 10 места. Всеки отговорник се занимава със записванията и събиранията на първоначалната вноска, чийто размер е 100 лв. Списъкът със записаните и събраните средства трябва да бъдат предоставени на о. Паоло Кортези до 31 декември.
ЦЕНА: Възрастни – 400,00 лв.; Деца (до 13 години) – 300,00 лв. Сумата се дава на вноски, разпределена по следния начин: 100 лв. – при записване, 150 лв. до 1 януари 2012 и останалите 150 лв – до май 2012 г.

ОТГОВОРНИЦИ:
Русе: О. Валтер                                                  Свищов и Драгомирово: О. Патрик
Царевброд и Варна: О. Яцек                         Малчика и Трънчовица: О. Ремо
Габрово и Търново: О. Страхил                   Плевен и Асеново: О. Станислав
Ореш: О. Енцо                                                     Бърдарски Геран, Гостиля и Враца: О. Койчо
Белене: О. Паоло                                              Свещеници и сестри: Ср. Йола


Световна среща на Семействата

Семейството: Работа и Празник

Милано  30 Май  -  03 Юни

www.family2012.com


Предвидена програма (възможно е да претърпи леки изменения)

Вторник 29 Май

„Църква без църкви: семейно измерение на християнството“


 • Отпътуване към Ниш (300 км), обяд по път. Античният Наисус – рождено място на император Константин I, легитимирал християнската религия и през 2013 г. в Милано ще се чества това паметно събитие.
 • Отпътуване към Стремска Митровица (300 км) и Литургия. Градът е наследник на античния Сирмио – столица на Римската империя през III век. Тук живее на младини св. Амброзий, патрон на Милано.
 • 19. 00 ч.: пристигане в Загреб, вечеря и настаняване.

Сряда 30 Май

„Семейството на Св. Амброзии: Възпламеняване на Светост“


 • 8.00 ч: посещение и литургия в катедралата в Загреб.
 • 10.00 ч.: отпътуване за Милано. Обяд по път.
 • 19.00 ч.: пристигане в Милано, прием в енориите, вечеря, настаняване по семейства.

Четвъртък 31 Май

„Среща с християнските семейства от големия град“


 • Посещение на Думото в Милано, Замъкът, Св. Амброзий. Срещи с различни семейства, изживяващи трудни моменти.
 • Литургия/обожаване в Миланската Катедрала. Празненство по енориите, според настаняването.

Петък 01 Юни

“Българският папа. Семейството в учението на Бл. Папа Йоан ХХIII“


 • Сутринта: Посещение на Сотто ил монте – родното място на Бл. Йоан XXIII, Св. Литургия.
 • Светилището на Пасионистите в Басела, обяд. Посещение на Светилището в Караваджо.
 • 21:30 ч.: Обожаване на Св. Причасти в Миланската Катедрала.

Събота 2 Юни

“Сторете онова което ще ви каже. Мария и новото вино на празника“


 • Празник на свидетелствата в присъствието на Папата.

Неделя 3 Юни

„Семейството: работа и празник“


 • Св. Литургия, отслужена от Папа Бенедикт.
 • 16.00 ч.: отпътуване за Вигонца (230 km), вечеря, нощувка

Понеделник 4 Юни

“Българските семейства сред безработница и емиграция“


 • 8.00 ч.: Литургия в  Базилика Св. Антон от Падуа
 • 9.00 ч.: Отпътуване за България. Обяд по път.
 • Нощувка в Загреб или Белград

Вторник 05 Юни


 • 9.00 ч. Св. Литургия.
 • 10.30 ч. Отпътуване за България.

La Diocesi di Nicopoli partecipa a questo incontro mondiale con una sua delegazione, formata da 100 fedeli, che rientrano in queste tipologie: coppia con/senza figli – coppia fidanzati, che vivono la vita della comunità cristiana (non è un viaggio turistico o culturale, ma un “pellegrinaggio”).
I posti disponibili per ogni raggruppamento sono 10; ogni responsabile raccoglie iscrizioni e caparre. Al momento dell’iscrizione vanno versati 100 leva a testa. La lista degli iscritti, con i soldi, va fatta pervenire entro il 31 dicembre a p. Paolo Cortesi (Belene).
Costi
ADULTO: 200,00 €
BAMBINI (fino a 13 anni): 150,00 €

PROGRAMMA DI MASSIMA
(sono possibili ulteriori modifiche)
Martedì 29 maggio – “Chiesa senza chiese: la dimensione familiare del cristianesimo”.
 • Partenza, e passaggio da Nis (km 300), pranzo al sacco nei dintorni. L’antica Naissus: qui nacque l’imperatore Costantino I. Nel 2013 a Milano si celebrerà il ricordo del suo famoso Editto, con il quale dichiarava “lecita” la religione cristiana; è una delle porte d’ingresso tra l’oriente e l’occidente.
 • Passaggio a Stremska Mitrovica (300 km) e messa. La città è l’antica Sirmio, capitale dell’Impero romano nel III secolo. In questa città trascorse la sua giovinezza S. Ambrogio, patrono di Milano.
 • Ore 19.00: arrivo a Zagabria, cena e pernottamento

Mercoledì 30 - “La famiglia di Ambrogio: una esplosione di santita’”.
 • Ore 8.00: visita e messa nella cattedrale di Zagabria
 • Ore 10.00: partenza per Milano. Pranzo al sacco
 • Ore 19.00: arrivo a Milano, accoglienza parrocchiale, cena, sistemazione nelle famiglie

Giovedì 31 – “In ascolto. Famiglie cristiane dentro la grande città”.
 • Visita al Duomo, Castello, S. Ambrogio. Incontri con diverse esperienze significative del territorio
 • Messa in una chiesa del Decanato / Adorazione in Duomo. Festa nelle parrocchie di riferimento

Venerdì 1 giugno – “Il papa Bulgaro. La famiglia nel magistero di Giovanni XXIII”.
 • In mattinata: Visita al paese natale di Papa Giovanni a Sotto il Monte, messa
 • Santuario dei Passionisti di Basella e pranzo. Visita al Santuario di Caravaggio.
 • Ore 21:30: Adorazione Eucaristica in Duomo a Milano

Sabato 2 giugno – “Fate quello che vi dirà. Maria e il vino nuovo per la festa”.
 • Festa delle Testimonianze con la presenza del Papa Benedetto XVI

Domenica 3 giugno – “La Famiglia: il lavoro e la festa”.
 • Santa Messa presieduta dal Papa Benedetto XVI
 • Ore 16.00: spostamento a Vigonza (230 km), cena e pernottamento

Lunedì 4 giugno – “Le famiglie bulgare, tra disoccupazione ed emigrazione”.
 • Ore 8.00: Messa nella Basilica di S. Antonio di Padova
 • Ore 9.00: partenza per Bulgaria. Pranzo al sacco
 • Pernottamento a Zagabria o Belgrado

Martedì 5 giugno: in serata arrivo a casa.

Nessun commento:

Posta un commento