29 settembre 2011

Festa di S. Michele a Trenciovitza

Oggi abbiamo celebrato a Trenciovitza, insieme al nostro vescovo, la festa di San Michele arcangelo, patrono di questa parrocchia e anche patrono della Diocesi. Come sempre è stato un momento semplice, con la celebrazione eucaristica e un piccolo rinfresco.


Четиво от Римския Бревиарий за Празника на Светите Архангели Михаил, Гавриил и Рафаил
Из „Проповеди върху Евангелията“ на Свети Григорий Велики, Папа и Църковен Учител
Трябва да се знае, че думата „ангел“ обозначава служение, а не естество. Защото тези свети духове от небесното отечество са винаги духове, но не винаги могат да бъдат наричани ангели, тъй като са ангели само тогава, когато чрез тях се предава известие. Онези, които предават обикновени съобщения, се наричат ангели, а онези, които възвестяват велики събития, се наричат архангели.

Затова при Дева Мария бе изпратен не какъв да е ангел, а архангел Гавриил. С пълно право на тази мисия бе изпратен един от старшите ангели, за да поднесе най-великата вест.
На тях са дадени особени имена, та и от начина, по който са назовавани да става ясно какъв вид служение им е поверено. В светия небесен град, станал съвършен поради пълното познание, което струи от виждането на всемогъщия Бог, ангелите нямат особени имена, които да отличават личността им. Но когато идват при нас с някаква мисия, вземат име от служението, което изпълняват.
Така Михаил означава: Кой е като Бог?; Гавриил – Сила Божия; а Рафаил – „Лекарство Божие“.
Когато трябва да се направи нещо, което изисква голяма смелост и сила, се казва, че бива изпращан Михаил, за да се разбере от действията и името му, че никой не може да действа като Бога. Древният противник, който бе пожелал в гордостта си да стане подобен на Бога, казвайки: Ще се възкача на небето (ср. Ис. 13-14), върху Божиите звезди ще поставя трона си, ще сторя себе си подобен на Всевишния, при края на света ще бъде изоставен на себе си и осъден на вечно наказание. Но преди това е представен в борба с архангел Михаил, както е казано от Йоан: „И стана война на небето: Михаил и ангелите му воюваха против змея“ (Откр. 12, 7).
При Мария е изпратен Гавриил, който е наречен Сила Божия; той отиде да извести Онзи, Който благоволи да се яви в смирение, за да разгроми силите на злото. Трябваше, следователно, да бъде възвестен от „Божията Сила“ Онзи, Който е Господ на войските и силен Воин.
Рафаил, както казахме, означава Лекарство Божие. Той докосна очите на Товит и ги излекува, и разпръсна мрака на слепотата му. Затова справедливо е наречен „Лекарство Божие“ ози, който е изпращан да върши изцеления.


Nessun commento:

Posta un commento